נדל"ן מניב

נדל"ן מניב

מערכת ניהול נכסים שמתבססת על מודול פרויקטים הסטנדרטי של Priority. המערכת מעניקה כלי שליטה ובקרות על הנכסים שיש ברשותכם. מעניקה פלטפורמה לניהול השכירויות של הנכס ומעניקה תמונת מצב על אחוזי הניצול של הנכס, נתונים ודו"חות כספיים בנוגע לרווחיות הנכסים. המערכת נותנת מענה גם בניהול החוזים מול הלקוחות וכן בחיובים מהלקוחות. המודול כולל בין היתר:

  • ניהול חוזים מול מחזיקי הנכס והדיירים – הזנת חוזים כמותיים כולל תנאים מיוחדים כגון הצמדה, קיזוזים ומקדמות.
  • תיעוד וניהול הוראות השינוי לתוספות של חריגים או שינויים בחוזים.
  • אפשרות לניהול נכסים משניים כגון חניות ומחסנים.
  • מאפייני מכירה לכל נכס הכוללות פריסת תשלומים, תנאי ריביות והצמדות, תאריכי מסירה צפויים, מחירונים וכו'.
  • ניהול הערבויות מכר מול הלקוחות והבנקים.
  • ניהול מלאי הנכסים לפי אתרים\בניינים\נכסים\קומות. תיעוד נתוני הנכס, שטח הנכס, סוג הנכס, מצב הנכס ואחוז ניצול הנכס ועוד.
  • ניהול CRM למיזמים עתידיים ולקוחות פוטנציאליים.
  • יצרת דרישות תשלום אוטומטיות על בסיס החוזים.
  • יצירת דרישות תשלום אוטומטיות לתשלומים נוספים כגון חשמל, מים ועוד.
  • דו"חות בקרה ושליטה בנכסים ובמושכרים.